ÄR ELEVERNA PÅ DRIFT...

...OCH UTAN LÄMPLIGA PLATSER FÖR INLÄRNING I ARBETET?

AKTÖRSTORGET...

...HJÄLPER DEM ATT HITTA EN LÄMPLIG ARBETSPLATS.

LÄRARE OCH HANDLEDARE

Hitta lämpliga platser för inlärning i arbetet för era studerande.

På väg mot arbetslivet

Studerande vid läroanstalter kan erbjudas platser för inlärning i arbetet i Aktörstorgets medlemsföretag. Det är också möjligt att söka efter arbetsplatser enligt den ungas individuella mål och önskemål.

Aktörstorget informerar dess medlemsläroanstalter och studerande. Tjänstens representanter besöker läroanstalter och skolor för att presentera sin verksamhet, medlemsföretagen och arbetsplatserna.

Aktörstorget samordnar verksamheten och svarar på läroanstalternas frågor.

Viktigt med aktiv information

Aktörstorget uppmuntrar läroanstalter att följa upp den pågående inlärningen i arbetet och att informera om den. Det är viktigt också för den studerande och för familjen. Det är möjligt att grunda till exempel en WhatsApp-grupp som gör den studerandes arbete synligt. Då är det också lättare för läraren och familjen att följa med hur det går på jobbet och kontrollera hur målen med inlärningen i arbetet uppnås.

Så här går er läroanstalt med i tjänsten

Ta kontakt med Aktörstorgets projektchef Riikka Ahonvala, riikka.ahonvala@osalliset.fi.

Den avgiftsfria tjänsten produceras av föreningen Me osalliset ry – Vi delaktiga rf.

  • Ansökan för läroanstalt

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.