Kontaktinformation

Projektchef Riikka Ahonvala
050 524 2568
riikka.ahonvala@osalliset.fi

Det här är Vi delaktiga

Me Osalliset – Vi Delaktiga är en förening för alla som vill öka delaktigheten i samhället. Föreningen begränsas varken av språk eller diagnos. Vårt mål är att jobba för jämlikhet, delaktighet och för att FN:s konvention för funktionshindrade förverkligas i samhället. Me Osalliset – Vi Delaktiga välkomnar som medlemmar såväl professionella, som personer med funktionsnedsättning i olika ålder samt deras närstående.

www.osalliset.fi
Vespervägen 9
00320 Helsingfors