SPANAR DU EFTER...

...ENGAGERAD PERSONAL?

MED HJÄLP AV AKTÖRSTORGET LYCKAS DET...

...ENKELT OCH REJÄLT.

FÖRETAG

Hitta engagerad personal till olika arbetsuppgifter.

Motiverad personal till ditt företag

På Aktörstorget hittar ditt företag skickliga och motiverade unga som gärna vill lära sig mer om arbetslivet. De unga studerar vid yrkesläroanstalter eller på de högsta klasserna inom den grundläggande utbildningen.

De unga på Aktörstorget har själva aktivt sökt sig till tjänsten. Var och en av dem har läroanstalten, familjen och Aktörstorget som stöd under hela perioden för inlärning i arbetet.

Med företaget hela tiden

  • Aktörstorget ger handledning, stöd och utbildning i frågor som gäller sysselsättningen av en ung person som behöver särskilt stöd.
  • Den studerandes egen handledare följer med till arbetsplatsen i medlemsföretaget. Handledaren hjälper den unga att lära sig arbetsuppgifterna, deltar i anpassningen av arbetsuppgifterna efter den ungas färdigheter och hjälper den unga att bli en del av arbetsgemenskapen.

Bli medlemsföretag på Aktörstorget

När företaget blir medlemsföretag på Aktörstorget får det använda sitt medlemskap i sin marknadsföring och samhällsansvarsrapportering. Tjänsten erbjuder företaget färdigt kommunikationsmaterial.

Ett företag eller en kommun kan gå med i Aktörstorget som medlemsföretag.

  • Medlemsföretaget kan vara de verksamhetsställen som företaget bestämmer, eller hela företaget.
  • Med kommuner är det möjligt att avtala om de arbetsgivare och arbetsgemenskaper som kommer med på Aktörstorget.

Ta kontakt med projektchef Riikka Ahonvala, riikka.ahonvala@osalliset.fi.

Den avgiftsfria tjänsten produceras av föreningen Me osalliset ry – Vi delaktiga rf.

  • Ansökan för företag

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.