EN PERIOD FÖR INLÄRNING I ARBETET SOM ÄR...

...VÄLPLANERAD...

...HANDLEDD...

...OCH TRYGG!

FAMILJ

Hjälp den unga att lära sig och att se världen. Tryggt.

En trygg och trevlig upplevelse för den unga

Familjen för en ung som behöver särskilt stöd har ofta många frågor om den ungas utbildning och sysselsättning.

Hur ska inlärningen i arbetet ordnas och var ska vi hitta en arbetsplats? Vilken roll har läroanstalten och vad ska familjen göra? Hur kan man sköta om att inlärningen i arbetet blir en trygg och trevlig upplevelse för den unga? Vem tar hand om den unga på arbetsplatsen? Vem svarar på våra frågor?

Aktörstorget svarar på många frågor

Aktörstorget skaffar i samarbete med läroanstalterna arbetsplatser som lämpar sig för inlärning i arbetet för de unga. Tjänsten avtalar om spelreglerna med företagen och ordnar sakerna med läroanstalten. Aktörstorget hjälper också studerande och familjer att hitta arbetsplatser eller sommarjobb även för semesterperioder.

Studerande kan erbjudas platser för inlärning i arbetet i Aktörstorgets medlemsföretag, eller så kan tjänsten söka efter arbetsplatser enligt de ungas individuella mål och önskemål.

Aktörstorgets tjänster är avgiftsfria.

Med familjen hela tiden

  • Före perioden för inlärning i arbetet får familjen information om arbetsplatser och inlärning i arbetet från Aktörstorgets webbplats.
  • Aktörstorget och läroanstalten informerar familjen när en arbetsplats har hittats. Familjen får veta när inlärningen i arbetet sker och vilka förfaranden som ska iakttas. Aktörstorget och läroanstalten överenskommer också med familjen om kontakthållningen medan inlärningen i arbetet pågår.
  • När den unga är på arbetsplatsen får familjen veta hur det går på jobbet. Det är möjligt till exempel att grunda en WhatsApp-grupp för den studerande, läroanstaltens representant och familjen. På det sättet går det snabbt och enkelt att utbyta information om den ungas period för inlärning i arbetet

Så här blir familjen en Aktörsfamilj

Familjen blir en Aktörsfamilj när den unga skickar en ansökan om en plats för inlärning på arbetet till Aktörstorget.

  • Ansökan för familj

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.