Aktör

Hitta en plats för inlärning i arbetet som passar just dig.

Hitta en plats för inlärning i arbetet som passar just dig.

Familj

En trygg miljö för inlärning i arbetet.

En trygg miljö för inlärning i arbetet.

Läroanstalt

Intressanta platser för inlärning i arbetet för studerande.

Intressanta platser för inlärning i arbetet för studerande.

Företag

Engagerat folk till arbetsuppgifter av olika slag.

Engagerat folk till arbetsuppgifter av olika slag.

Från Aktörstorget mot arbetslivet

Aktörstorget är en avgiftsfri tjänst som hjälper unga som behöver särskilt stöd i åldersgruppen 15–29 år att hitta arbetsplatser för inlärning i arbetet. De unga på Aktörstorget är färdiga att sätta i gång med jobbet. De är aktörer med rätt attityd.

Tjänster för företag och läroanstalter

Företag och läroanstalter kan gå med som medlemmar i Aktörstorget. Genom tjänsten hittar företag motiverade studerande för inlärning i arbetet och läroanstalter får arbetsplatser för sina studerande.

Information till familjerna

Familjerna får information om den ungas inlärning i arbetet före och under perioden.

Samarbete för den ungas bästa

Aktörstorget för samman fyra viktiga parter: den studerande, arbetsgivaren, läroanstalten och familjen. Tjänsten möjliggör ett samarbete som styr unga som behöver särskilt stöd framåt i deras studier, mot lönearbete på riktiga arbetsplatser.

Tjänsten produceras av föreningen Me osalliset ry – Vi delaktiga rf.