ETSITKÖ...

...SITOUTUNEITA TEKIJÖITÄ?

TEKIJÄTORIN AVULLA SE ONNISTUU...

...HELPOSTI JA REILUSTI.

YRITYS

Löydä sitoutuneita tekijöitä erilaisiin työtehtäviin.

Innokasta väkeä yritykseesi

Tekijätorilta yrityksesi löytää osaavia ja motivoituneita nuoria, jotka haluavat oppia lisää työelämästä. Nuoret opiskelevat ammatillisissa oppilaitoksissa tai perusopetuksen viimeisillä luokilla.

Tekijätorin nuoret ovat itse aktiivisesti hakeutuneet palveluun. Jokaisella on oppilaitoksen, perheen ja Tekijätorin tuki koko työssäoppimisjakson ajan.

Yrityksen mukana koko ajan

  • Tekijätori antaa ohjausta, tukea ja koulutusta erityistä tukea tarvitsevan nuoren työllistymiseen liittyvissä kysymyksissä.
  • Jäsenyritysten työssäoppimispaikkoihin tulee mukaan opiskelijan oma ohjaaja. Ohjaaja auttaa nuorta työtehtävien oppimisessa, osallistuu tehtäväkuvan muokkaamiseen nuoren taitoja vastaavaksi sekä auttaa nuorta pääsemään osaksi työyhteisöä.

Liity jäseneksi Tekijätoriin

Kun yritys liittyy jäsenyritykseksi Tekijätoriin, se saa käyttää jäsenyyttä yrityksen markkinoinnissa ja yhteiskuntavastuuraportoinnissa. Palvelu tarjoaa valmiit viestintäaineistot yrityksen käyttöön.

Tekijätorin jäsenyritykseksi voi liittyä yritys tai kunta.

  • Jäsenyrityksenä voi olla yrityksen määrittelemät toimipisteet tai koko yritys.
  • Kuntien kanssa voidaan sopia ne työnantajat ja työyhteisöt, jotka tulevat osaksi Tekijätoria.

Tekijätorille voi liittyä ottamalla yhteyttä projektipäällikkö Riikka Ahonvalaan, riikka.ahonvala@osalliset.fi.

Maksuttoman palvelun tuottaa yhdistys Me osalliset ry – Vi delaktiga rf.

  • Liity jäsenyritykseksi

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.